I HELUZ-överstycke

 

det här specialkonstruerade överstycket är avsett för installation av utvändiga fasadpersienner och används på samma sätt som ett vanligt bärande överstycke. Utvändiga fasadpersienner kan monteras i överstyckena även efter att byggnadskonstruktionen är avslutad.